INNOVASJONSCAMP PÅ HØGSKOLEN I TELEMARK, SOSIALFAG 3. STUDIEÅR 11. – 12. NOVEMBER 2015

Telemark · 13 nov 2015

INNOVASJONSCAMP PÅ HØGSKOLEN I TELEMARK,  SOSIALFAG 3. STUDIEÅR 11. – 12. NOVEMBER 2015

Glade vinnere av Innovasjonscamp på Høgskolen i Telemark

11.- og 12. november ble det for første gang arrangert en Innvasjonscamp for 3.års studenter på Institutt for Helse - og sosialfag, og 90 studenter fra barnevern og vernepleie leverte mange gode besvarelser på oppdragene gitt av Porsgrunn kommune og Barnekreftforeningen.

1. premie gikk til prosjektet «Vi har ingen barn å miste», en ide om mikrodonasjon til støtte for økt forskningsinnsats vedr. kreft hos barn. Oppdragsgiver: Barnekreftforeningen i Telemark.

2. premie gikk til prosjektet «Ung og aktiv», en ide om bruk av unge som ressurs til å skape kontakt og integrering for unge enslige flyktninger. Med utgangspunkt i at unge snakker best med unge vil prosjektet skape en kommunikasjonskanal der allerede eksisterende ungdomstilbud blir presentert for flyktninger med tanke på bedret integrering og øket livskvalitet både for norsk og utenlandsk ungdom. Oppdragsgiver: Porsgrunn kommune.

3. premie gikk til prosjektet «Mentor SB» som vil utvikle en app rettet mot enslige flyktninger i alderen 15 – 18 år. App’en skal ved hjelp av brukerprofiler og geo-lokasjon kunne kople flyktninger sammen med eksisterende tilbud lokalt, bistå med å opprette samarbeidsgrupper, og knytte dette med personlige mentorer for hver bruker. Oppdragsgiver: Porsgrunn kommune.

En kort og foreløpig gjennomgang av evalueringsskjemaene viser en overveldende oppslutning om at denne arbeidsformen anbefales. Svært mange har pekt på verdien av tverrfaglige grupper, og det å få muligheten til å utfordre kreativitet og «tenke utenfor boksen». Mange mener at tidspunktet var litt for tett opp til eksamen, mens andre peker på at dette nettopp gav et lite pusterom midt oppe i forberedelsene.