Programmet Økonomi og Karrierevalg blir godt tatt imot i Telemark!

Telemark · 2 des 2015

Veileder Lars Christian Thune fra HiT hos 10. klasse ved Heistad ungdomsskole

Hvordan kan valgene jeg gjør nå gi konsekvenser for min egen fremtid? Hele 670 ungdomsskoleelever har i høst hatt Sparebanken Sør ansatte og studenter fra Høgskolen i Telemark i sine timer for å forebygge Luksusfellen. Gjennom elevaktiv læring har fokus vært selvinnsikt om personlig økonomi og fremtidsbudsjett. 

Elever fra både Kongerød, Stridsklev, Tveten, Rønholt , Gjerpen, Heistad og Kragerø ungdomsskole har denne høsten reflektert over sine interesser, ferdigheter og verdier, og fått innsikt i hvordan ulike valg kan gi konsekvenser for deres private økonomi. Elevene har fått prøvd ut hvordan det er å ha et yrke med en gitt lønn, og hvordan de må ta bevisste valg for å kunne sette opp gode budsjetter.

Viktigheten av å ha oversikt over sin egen økonomi kommer tydelig frem da flere av elevene på Kongerød ungdomsskole trodde det skulle være risikofritt å kunne kjøpe både villa, portsbil og samtidig ha råd til mat og klær når yrket ditt ble lege. Det tok derimot ikke lang tid å bytte ut sportsbilen til offentlig transport når banksjef Monica Lønnebakke gikk rundt og ga dem uforutsette utgifter. «PCèn din har gått i stykker, du må betale 8000 kr for en ny», «du må dessverre betale restskatt på 14 000 kroner da du har betalt for lite skatt». Når slike uforutsette utgifter blir delt ut av veilederne får elevene seg fort en «aha» opplevelse.  

«Et av våre mål med å bidra i programmet Økonomi og Karrierevalg er å bygge kunnskap om betydningen av å ta aktive valg, samt de økonomiske konsekvensene av de valgene vi tar. I klassene Sparebanken Sør har besøkt skal alle vite hva rente, forbrukslån og betalingsanmerkninger er. Vi får muligheten til å bidra direkte med et viktig, forebyggende tiltak- slik at flest mulig i sitt voksenliv har forutsetning for å styre unna «Luksusfellen»  -Monika Lønnebakke, banksjef i Sparebanken Sør

«Å ta bevisste valg om karriere og økonomi er utrolig viktig. Dette påvirker mulighetene senere i livet, noe som mange unge ikke er klar over» - Lars Christian Thune, 3 års-student ved HiT.

Økonomi og Karrierevalg er et program i regi av Ungt Entreprenørskap og er et flerfaglig program som er forankret i Kunnskapsløftet i utdanningsvalg, norsk og matematikk. Det har blitt tatt godt imot hos skoler i Grenland. I Kragerø har ansatte i Kragerø Sparebank gjennomført programmet for  sine 125 ungdomsskoleelever .
Elin Bryn Thorsen, fagansvarlig for grunnskolen i Ungt Entreprenørskap Telemark, er glad for å se den økende etterspørselen hos skoler;

«Det er skremmende hvor mange unge i Norge som sitter på stor kredittkortgjeld i dag, og den økende etterspørselen etter programmet viser at skoler i Telemark ønsker å eliminere denne risikoen for sine elever i fremtiden. Vi starter programmet igjen til våren og merker allerede nå pågangen fra enda flere skoler i Telemark som ønsker å gjennomføre programmet»

Se gjerne artikkelen som nylig ble skrevet om Økonomi og Karrierevalg av Varden her:  http://www.varden.no/kjop-tilgang?aId=1.1476739