Sparebanken Sør er nominert til hederstung pris!

Telemark · 23 aug 2016

 

Sparebanken Sør er nominert til hederstung pris for sitt arbeid med å øke unges innsikt i personlig økonomi. 

Hvert år deler Finans Norge og Ungt Entreprenørskap ut en nasjonal pris til en finansinstitusjonen som på forbilledlig vis har bidratt til å øke unges kunnskap om personlig økonomi. Forrige skoleår var Sparebanken Sør sine ansatte, fra hele fylket, med å gjennomføre programmet Økonomi og karrierevalg for over 850 elever på ungdomstrinnet.

Bilde 1

Ansatte i Sparebanken Sør brenner for å bevisstgjøre ungdom om ulike risikoer som kortsiktige valg kan gi og hva det vil si for fremtiden å ha god økonomisk forståelse. Her er banksjef Monika Lønnebakke på besøk hos Kongerød ungdomsskole. Foto: Ungt Entreprenørskap Telemark 

Forebygger økonomiske problemer hos unge

– Konsekvensene kan være enorme når ungdom kommer økonomisk skjevt ut i tidlig alder. Statistikk viser at flere unge opplever betalingsproblemer og –anmerkninger. Dette kan gi negative følger for dem langt inn i voksenlivet. Elevene opplever opplæringen virkelighetsnær og relevant når bankansatte er ute i klasserommene og kjører programmet, sier Ann-Iren Haugen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark. 

Programmet Økonomi og karrierevalg er utviklet av Ungt Entreprenørskap. Elever i ungdomsskolen får en skoledag helt utenom det vanlige når de får besøk fra den lokale banken. De får reflektere over egne utdannings- og karrierevalg ut i fra egne interesser, holdninger og verdier. De får trene på å sette opp budsjett over hva de  ha penger til, og hva de ønsker å bruke penger på basert på en gitt inntekt, og de får innsikt i hvilke økonomiske konsekvenser ulike valg kan få. Siden oppstarten i september 2015 har Sparebanken Sør klart å få programmet Økonomi og Karrierevalg til å bli et svært etterspurt program hos ungdomsskoler i Telemark. 

Bilde 2

Elever ved Rugtvedt skole har fått utdelt et yrke med en gitt lønn og står ovenfor flere ulike valg, blant annet valg av bolig. Klarer de å få et balansert budsjett? Foto: Ungt Entreprenørskap Telemark 

Faglig troverdighet skaper engasjement

– Når en person fra den lokale finansinstitusjonen møter opp i klasserommet, oppstår en læring og et engasjement hos de unge som er uvurderlig. Faglig troverdighet og eksempler fra det virkelige liv er noe de unge trenger mer av i sin læring, sier Idar Kreutzer. På landsbasis deltok nær 27 000 elever i programmet Økonomi og karrierevalg forrige skoleår. 800 ansatte i finansnæringen har vært i skolen som lærere for en dag. 

Prisen deles ut under årets Finans Norges skolekonferanse for finansbedrifter i Oslo 23. august. 

Kontakt:

Ann-Iren Haugen (91303299), Daglig leder Ungt Entreprenørskap Telemark

Monika Lønnebakke (48050316), Banksjef Sparebanken Sør, avd. Porsgrunn