Tilbud om videreutdanning innen entreprenørskap i vgo

Telemark · 9 sep 2015

Tilbud om videreutdanning innen entreprenørskap i vgo

I samarbeid med Høgskolen i Telemark, Ungt Entreprenørskap og næringslivet tilbyr Folkeuniversitetet videreutdanning som gir 15 studiepoeng. Studiet er initiert og finansiert av Telemark fylkeskommune.

Studiet skal bidra til at lærere i de videregående skoler benytter entreprenørskap i utdanningen på en rasjonell, inspirerende og god måte, slik at kreativitet og skapertrang stimuleres blant elever og medarbeidere.
Studiet vil fokusere på den praktiske hverdagen i den videregående skole for de som skal jobbe med entreprenørskap med og for elevene. Deltakeren vil tilegne seg ferdigheter i bruk av entreprenørielle metoder i undervisning og ledelse, slik at kreativitet og skapertrang stimuleres blant elever og medarbeidere. 

Samlinger over 2 dager :

Samling 1    Kreativitet – idemyldring Praktiske øvelser i hvordan man kan jobbe i kreative prosesser.
Samling 2    Kulturbygging - teambuilding Et godt miljø skape resultater. Innholdet i samlingen knyttet til teambuilding og å skape et godt læringsmiljø.
Samling 3    Fra idè til forretningsplan En arbeidsmodell som viser hvordan elevgruppen beveger seg fra den gode idèen til en forretningsplan som fungerer.
Samling 4    Presentasjonsteknikk/kommunikasjon og synliggjøring Deltakerne vil få innføring i hvordan presentere et produkt, en idè, et konsept.
Samling 5    Sosialt entreprenørskap Innføring i begreper, modeller og innhold innen sosialt entreprenørskap.

Skien høst 2015/vår 2016

Studiemodell: 5 samlinger a 2 dager.
Studiet blir arrangert som workshops. Mellom samlingene vil det være konkrete prosjekt som skal gjennomføres og evalueres. Oppfølging gjennom veiledning mellom samlingene.

Start / dato: Første samling 19. og 20. november 2015. Fire samlinger i vårsemesteret 2016

Kurssted: Langbrygga 4, Skien

Kursledere: - Fra mange miljøer: Høgskolen i Telemark, Ungt Entreprenørskap, Deloitte, Ferd, Sosiale Entreprenører Lean business as Marco og Francois Elsafadi

Økonomi: Telemark fylkeskommune dekker studieavgiften

Påmelding / info Ring 35 58 84 20 eller e-post til telemark@fu.no for mer informasjon.

Fortløpende opptak. http://www.folkeuniversitetet.no/skien/hogentreprenorskap-i-den-videregaendeopplaering-skien/kurs-id-1921753724/