Vel gjennomført Innovasjonscamp på Høgskolen i Telemark, Fakultet for Helse - og Sosialfag

Telemark · 23 nov 2015

Vel gjennomført Innovasjonscamp på Høgskolen i Telemark, Fakultet for Helse - og Sosialfag

Vinnergruppen får overrakt 1. premien av fylkesvaraordfører Hans Edvard Askjer (foto: HIT)

19. og 20 november deltok alle 1.års studenter på fakultet for Helse . og Sosialfag ved Høgskolen i Telemark på Innovasjonscamp med Forandringsfabrikken, Livsglede for eldre, og Grep Grenland som oppdragsgivere.

Av nesten 200 første års studenter i sykepleie, vernepleie og barnevern i Porsgrunn, var det Gruppe 6 som presenterte prosjektet «Virtuell livsglede»  som vant 1. premie i innovasjonscampen. 

Gruppens ide var å utstyre eldresentre og sykehjem med flerdimensjonale simulatorrom som på virtuelt vis kan bringe beboere til fjerne steder, gamle steder eller nye opplevelser uavhengig av funksjonsnivå. Stiftelsen Livsglede for eldre var oppdragsgiver.

Gruppe 25 fikk 2. premie for sitt forslag til en kartleggingsapp som skal bedre kvaliteten på søknader og respekten for søkerens verdighet i forholdet mellom Nav og GREP Grenland. Oppdragsgiver GREP Grenland opplever at manglende kartlegging og utilstrekkelige søknadsprosedyrer gjør behandlingen av brukere ineffektiv og med lavere kvalitet enn ønsket.

3. premie gikk til gruppe 29 for forslaget «Den nye Telemarksbataljonen» der de skisserer en ny type barnevernsinstitusjon der trygge rammer, forutsigbarhet og kontakt med faste, trygge voksne og et tett sosialt miljø er viktig. Oppdragsgiver Forandringsfabrikken ønsket forslag til denne typen botilbud på grunnlag av sitt arbeid med barn og unges erfaringer med barnevernet.