Avvikling av UB

Troms · 01.mai - 31.mai 2014

Det å ha drevet Ungdomsbedrift blir mer og mer verdsatt av aktører i arbeidslivet. Mange legger vekt på akkurat dette når de skal ansette nye folk. En attest fra jobben en har gjort i Ungdomsbedriften er derfor verdifull å ha på sin CV.  Hvordan en avvikler ungdomsbedriften trinn for trinn finner dere i UB-løypa her, punkt 32. Der ligger det også maler for årsrapport, revisjonsberetning, hvordan man utbetaler lønn osv.

avvikling

NB! Brønnøysundregistrene sender ut et varsel til alle bedriftene om å avslutte bedriften. Bedriftene fyller ut sletteskjema og sender skjemaet og referat fra avsluttende generalforsamling til Brønnøysundregistrene, se punkt 32.10 i UB-løypa. 

For at elevene i Ungdomsbedriften skal motta attest fra Ungt Entreprenørskap stilles det to krav:

1) Ungdomsbedriften må være ferdig registrert i Brønnøysundregisterene med et organisasjonsnummer.
2) Ungdomsbedriften må sende inn en årsrapport. Frist for innsending av årsrapport er 31. mai. 

Innsending av årsrapport kan gjøres på to måter:
1) Logg deg inn på bedriftens egen side på www.ue.no, velg status avvikling pågår og last opp årsrapporten elektronisk i PDF-format.
2) Send årsrapporten til oss per post. Adresse: Ungt Entreprenørskap Troms, Postboks 667, 9257 Tromsø. 

Videreføring av bedrift til 2014/15 
De bedriftene som ikke skal avvikles, men leve videre skoleåret 2014/15, skal meldes inn til UE via skjemaet her. Frist for å melde inn er 10. juni. Disse bedriftene skal ikke sende inn blanketten for sletting som de har mottatt fra Brønnøysundregistrene.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål, vi hjelper dere gjerne!

Vi har også laget en smørbrødliste for avvikling for deg som vil ha litt ekstra hjelp (lenke)