Bankansatte lærer ungdom å snu på krona

Troms · 25 aug 2017

Ansatte i SpareBank 1 Nord-Norge er klare for å besøke ungdomsskoler over hele fylket. Foto: Kaja Baardsen, Ungt Entreprenørskap Troms.

Ansatte i SpareBank 1 Nord-Norge er klare for å besøke ungdomsskoler over hele fylket. Foto: Kaja Baardsen, Ungt Entreprenørskap Troms.

Ungdomsskoleelever kan for lite om personlig økonomi. Det har blitt en hjertesak for bankansatte i Troms å gjøre noe med det.

Ifølge tall fra Kredinor økte inkassogjelden blant unge med 50 prosent fra 2015 til 2016. Unge har 235 millioner i inkassogjeld (Aftenposten). 

Fra bank til klasserom

– Når unge kommer økonomisk skjevt ut i tidlig alder, kan det gi negative følger for dem langt inn i voksenlivet. Det er viktig at ungdom tidlig får kunnskap om personlig økonomi, slik at de kan utvikle sunne økonomiske holdninger. Vi bidrar gjerne med vår fagkompetanse inn i skolen, og synes at dette er en fin måte å ta samfunnsansvar på,  sier Jan-Frode Janson, konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge.

22 av bankens ansatte har vært på kurs hos Ungt Entreprenørskap og er klare til å ta lærerens plass i klasserommet en skoledag. Elevene utarbeider blant annet budsjett over en gitt inntekt, slik at de ser hvilke konsekvenser ulike valg og prioriteringer får. 

Les mer om programmet Økonomi og karrierevalg

Snakker et språk de unge forstår

Ungt Entreprenørskap og finansnæringen står sammen bak initiativet Finansstafetten – en dag i skolen. I Troms og Svalbard har samtlige 9. klasser fått tilbud om å være med i prosjektet.

– Elevene sier opplegget er lærerikt og morsomt, og at det hjelper dem med tanke på fremtiden. Dette handler om dem og deres liv! Jeg er imponert over engasjementet bankens ansatte viser når de er ute i skolen. De bruker et språk de unge forstår, og de er gode rollemodeller for ungdommene våre, sier Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms. 

Deler ut pris

På skolekonferansen 7. september deler Finans Norge og Ungt Entreprenørskap ut prisen Finansstafetten – en dag i skolen. Prisen går til en finansinstitusjon som på fremragende vis har bidratt til å øke unges kunnskap om personlig økonomi. Forrige skoleår deltok nær 2 000 elever på ungdomstrinnet i Troms og Svalbard. SpareBank 1 Nord-Norge er nominert til prisen i år.

Pressen inviteres til å bli med en bankansatt ut i skolen. Ta kontakt med Ungt Entreprenørskap Troms for å gjøre avtale.
Bildet vedlagt kan brukes fritt, krediteres: Foto: Kaja Baardsen, Ungt Entreprenørskap Troms.

Se film fra gjennomføring (lenke)

Påmeldingsfrist for skoler som ønsker å delta i skoleåret 2017/18 er 5. september via webskjema (lenke)

Kontakt:

Kaja Baardsen, prosjektleder grunnskole Ungt Entreprenørskap Troms, e-post kaja.baardsen@ue.no, mobil 911 999 31 
Stein Vidar Loftås, kommunikasjonssjef SpareBank 1 Nord-Norge, e-post Stein.Vidar.Loftas@snn.no, mobil 951 26 576