Denne uka har Tromsøs største barneskole entreprenørskap på timeplanen!

Troms · 28 nov 2016

Denne uka har Tromsøs største barneskole entreprenørskap på timeplanen!

5. og 7. trinn tenker nytt om avfall i programmet SMART Remiks

Samfunnet er avhengig av utforskende og skapende mennesker som kan bidra i arbeids- og samfunnsliv gjennom å skape verdier. De skal skape nye eller være med på å utvikle eksisterende virksomheter, og gjennom dette finne løsninger på krevende samfunnsutfordringer i både offentlig og privat sektor. Disse kompetansene er ikke noe vi kan lære på et seminar eller ved å lese en bok. De kan ikke vedtas – det må læres. Dette er kompetanser vi må trene på gjennom hele livet, og vi må begynne allerede i skolen.

Tromsdalen skole gjør akkurat det i hele denne uka. - Å bruke entreprenørskap som metode gir elevene en annerledes læringsopplevelse og får fram sider hos den enkelte elev som vi ikke ser i vanlig undervisning. Derfor er vi utrolig glade for at Tromsdalen, byens største barneskole, nå lar elevene på alle trinn kjøre våre programmer, sier Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms. Skolen har virkelig lagt til rette for at alle elevene lærer og trenes i kreativitet, innovasjon og samhandling på en praktisk og virkelighetsnær måte.

- I Tromsø kommunes kvalitetsutviklingsplan så skal innovasjon og utvikling være med som støtte til god måloppnåelse innenfor arbeidet med grunnleggende ferdigheter. Innovasjon på timeplanen er utrolig viktig når vi vet at dagens skoleelever skal ut i et arbeidsliv der mange av yrkene enda ikke er oppfunnet, og det å være innovativ er viktig for å kunne løse mange av både nåtidens og framtidens samfunnsutfordringer, sier Geir Olsen, rektor ved Tromsdalen skole, og fortsetter, - Da trenger vi å trenes i å tenke innovativt. Samarbeid med Ungt Entreprenørskap er en kjempe mulighet for oss skoler i å jobbe litt annerledes og et enda større fokus på innovasjon i arbeid med kompetansemål i læreplan.

Vi oppfordrer pressen spesielt til å kikke innom Tromsdalens 5. og 7. trinn som jobber på tvers av klasser og trinn for å svare på hverdagsproblemer relatert til søppel. Tirsdag og onsdag bygger de sine egne innovative løsninger, før det hele presenteres for en jury på torsdag 1. desember mellom 08.30 og 12.00.

- De unge er nøkkelen til å inspirere både eldre og yngre generasjoner til å ta ansvar for fremtidige globale miljøutfordringer, sier Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms. Gjennom våre programmer får elevene på 5. og 7. trinn jobbe tverrfaglig på en kreativ, praktisk og engasjerende måte.

Programmene skolen kjører er følgende:

 

Program Tema
SMART Hverdagsproblemer 1. trinn
Våre familier Familie 2. trinn
SMART Livsløp 3. trinn
Vårt lokalsamfunn Lokalsamfunn 4. trinn har eksterne veiledere fra SMSØ (Samarbeid mot svart økonomi)
SMART Remiks (miljø og avfall) 5. og 7. trinn har ekstern jury fra Remiks AS
SikkSakk Europa Europa 6. trinn har eksterne veiledere fra Lerøy Aurora AS
SMART Remiks (miljø og avfall) 5. og 7. trinn har eksterm jury fra Remiks AS

 

Kontaktpersoner:

Geir Ove Olsen, rektor ved Tromsdalen skole, mobil: 917 21 691, e-post: geir.olsen@tromso.kommune.no

Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms, mobil: 909 80 991, e-post: anne.g.johansen@ue.no

l-innovasjon1

Foto: Geir Olsen

Se også saker på Tromsdalen skoles nettside:

http://tromsdalen.tromsoskolen.no/?artID=1457&navB=1

http://tromsdalen.tromsoskolen.no/?artID=1455&navB=1

http://tromsdalen.tromsoskolen.no/?artID=1451&navB=1