Dette var en skikkelig realityslap!

Troms · 26 okt 2015

Karina, Hanne og Yvonn fra Breivika videregående skole fikk seg en realityslap etter å ha gjennomført "Sjef i eget liv" i Tromsø med Magne Gundersen.

- Dette er noe alle burde være med på, sier Karina, Hanne og Yvonn fra Breivika videregående skole. I dag var de med på "Sjef i eget liv" i regi av SpareBank 1 Nord-Norge og Ungt Entreprenørskap Troms.

- Alle trenger å vite noe om budsjett og at det å spare tar tid. Og det må skje før vi bli voksne og skal stå på egne bein, uten hjelp fra mamma og pappa, forsetter Karina, Hanne og Yvonn, etter å ha fullført programmet "Sjef i eget liv".

- Et eksempel Magne viste oss var hvor dyrt bare en så enkel ting som russetida er. Vi er russ og må begynne å spare allerede nå! Klær, mat, russebil, bensin, drikke, maling, logo, alt koster penger!

- Grunnlaget for en trygg økonomi legges tidlig. Derfor er det viktig at unge blir bevisste på konsekvensene av gode og dårlige økonomiske valg, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.

Hvordan skal jeg en gang ha økonomi til å kunne skaffe meg en egen bolig? Dette er en utfordring som mange unge er opptatt av. Gjennom «Sjef i eget liv!» får elever en forståelse for at valg de gjør allerede i dag, kan ha stor betydning for mulighetene deres for senere å kunne komme inn på boligmarkedet. I løpet av 2015 blir 1750 unge Sjef i eget liv i Troms!

Dagens unge må lære hvordan man håndterer tilgangen til kredittkort og usikrede lån. Slike produkter er bare noen tastetrykk unna, men kan ha store konsekvenser for fremtidig låneopptak for eksempel ved kjøp av første bolig. Den finansielle hverdagen er mer komplisert i dag enn for bare noen tiår siden. Med stort påtrykk fra omgivelsene kan det være fristende å kjøpe en ny veske eller mobiltelefon med kredittkortet. Det kan imidlertid gi store utslag.

_DSC3892

Sjef i eget liv
Gjennom programmet «Sjef i eget liv!» blir elevene satt inn i ulike valgsituasjoner som synliggjør konsekvenser av egne valg knyttet til deres personlige økonomi og mulighetene for en gang å kunne kjøpe seg en egen bolig.

Elevene får tildelt et yrke, og må gjøre en del valg knyttet til ulike utgiftsposter i hverdagen. Når elevene har fått budsjettet sitt i balanse legges beløpene inn i en digital plattform. Her vil den digitale plattformen hele tiden fortelle dem hvor lang tid det vil ta å spare opp egenkapital til kjøp av egen bolig avhengig av hvor mye av inntekten de klarer å spare.

- Større innsikt i hva som kreves for å håndtere egen økonomi kan forhåpentligvis bidra til å redusere antall unge som får problemer, sier daglig leder Anne Grete Johansen i Ungt Entreprenørskap Troms. Sparebank 1 Nord-Norge viser igjen samfunnsansvar og nærmere 1750 elever i videregående skole får denne opplæringen. Undervisningsopplegget er blant annet forankret i samfunnsfaget, forklarer Johansen.

- I Troms fylke har vi over 8.000 personer med betalingsanmerkninger. Nesten halvparten av disse er under 40 år gamle. Den samlede inkassogjelden i Troms har passert 1 milliard kroner. Derfor mener vi det er viktig å dele kunnskap om personlig økonomi med elevene i den videregående skolen, sier kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen i SpareBank 1 Nord-Norge.

Sjef-i-eget-liv_program

Samarbeid er nødvendig
UE arbeider med entreprenørskap i utdanning og tilbyr ulike programmer fra grunnskole til høyere utdanning. Dette skjer i et samspill mellom mange aktører i offentlige og private virksomheter og mellom utdanning, arbeids- og næringsliv. De unge blir gitt en realistisk læringsarena hvor de kan prøve ut teori i praksis, og dermed høste verdifull erfaring.

Pressen er velkommen til SNN-scenen på Driv mandag 26. oktober. Der vil Forbrukerøkonom Magne Gundersen, blant annet kjent fra Luksusfellen på TV3, undervise elevene fra NTG, Breivang og Breivika videregående skoler. Tirsdag 27. oktober er det elevene i Midt-Troms og onsdag 28. oktober er det elever i Sør-Troms som skal bli «Sjef i eget liv».

Kontaktperson:

Ungt Entreprenørskap Troms: Anne Grete Johansen, mobil: 909 80 991, epost: anne.g.johansen@ue.no

 

26. oktober Driv, Tromsø

27. oktober Kulturhuset, Finnsnes

28. oktober Nordic Hall, Harstad