Dyrøy kommune + UE = Sant!

Troms · 21 april 2017

F.v. Rektor ved Elvetun skole May-Elin Hals, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms Anne Grete Johansen og ordfører i Dyrøy Marit Alvig Espenes. Foto: Dyrøy kommune

F.v. Rektor ved Elvetun skole May-Elin Hals, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms Anne Grete Johansen og ordfører i Dyrøy Marit Alvig Espenes. Foto: Dyrøy kommune

Dyrøy kommune inngår samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap. Målet er å styrke kulturen innen entreprenørskap, innovasjon og gründerånd i skolen og i samfunnet. Gjennom avtalen ønsker kommunen å signalisere at dette arbeidet er svært viktig for næringsutviklingen i fremtidens Dyrøy.

- Satsingen på Ungt Entreprenørskap er en del av en større bolig- og arbeidsplass-satsing i kommunen, sier ordfører Marit Alvig Espenes. - Dyrøysamfunnet er avhengig av framoverlente innbyggere i framtida som ser muligheter og utvikler egne ideer og arbeidsplasser. Det er et stort potensiale for næringsvekst i Dyrøy, men uten gründerne kan vi ikke forløse potensialet. Nå satser vi på de unge og tror vi vil høste gevinster av det senere.

Entreprenørskap handler om å gi elevene de riktige verktøyene for å erobre fremtiden. Gjennom entreprenørskap utvikler elevene kunnskaper, holdninger, ferdigheter og kompetanser for arbeidsliv både i Dyrøy og i landsdelen for øvrig. For å øve på disse ferdighetene, bør barn og unge få mer praktisk læring og få være i kontakt med verden utenfor skolens vegger. Det bygger selvtillit når man oppdager at man kan være med å påvirke det som skjer i samfunnet. Vi må starte med de unge. Tidlig trening er en forutsetning for å mestre.

- Lærebøkene gir dem verktøy og evne til refleksjon, men det er arbeidserfaringen som lærer dem hvordan å ta dem i bruk. Og det helst før lærebøkene blir gjenstander som pynter bokhyllen, sier Anne Grete Johansen daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms, og fortsetter, - Lærerne får nå tilgang til verktøy tilpasset nordnorske muligheter og elevene får virkelighetsnær, motiverende og ikke minst fremtidsretta læring, hvor det offentlige og næringslivet sammen må samarbeide om å styrke den neste generasjons ferdigheter i kreativitet og entreprenørskap.

Kontaktpersoner for media:

Marit Alvig Espenes, ordfører Dyrøy kommune, M: 91335574, E: marit.espenes@dyroy.kommune.no

Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms, M: 90980991, E: anne.g.johansen@ue.no