Heggen-elever vant med ny løsning på fremtidens maritime transport

Troms · 1 nov 2016

F.v. John Akkim Fjellheim (18), Brage Nygård (17) og Sander Berg (18) fra Entreprenørskap 2 ved Heggen videregående skole som skal representere Troms i nasjonal finale.

F.v. John Akkim Fjellheim (18), Brage Nygård (17) og Sander Berg (18) fra Entreprenørskap 2 ved Heggen videregående skole som skal representere Troms i nasjonal finale.

I dag byttet 115 elever ved Stangnes og Heggen videregående skole ut skolebøker og tradisjonell klasseromsundervisning med et hemmelig klimaoppdrag. Grønt entreprenørskap stod på timeplanen og tre elever fra Heggen videregående skole skal representere Troms i den nasjonale finalen i Trondheim 13. – 15. februar.

- Dette var helt uventa, men herlig, forteller Sander Berg (18) fra entreprenørskap 2 som sammen med John Akkim Fjellheim (18) og Brage Nygård (17) skal representere Troms i den nasjonale finalen i Trondheim på vårparten.

Kunnskap og innovasjon skal bidra til å løse verdens energi- og klimautfordringer. Gjennom prosjektet Energi for framtiden inviteres dagens ungdommer til komme med kreative forslag som kan føre utviklingen i riktig retning. 

Ønsker virkelighetsnær og relevant læring

Oppdraget, som er utarbeidet av Enova og Ungt Entreprenørskap, var strengt hemmelig inntil det ble offentliggjort på innovasjonscampen i dag. – Det er dagens unge som skal finne framtidsrettede løsninger på noen av samfunnets mest prekære utfordringer. Da må vi involvere dem så tidlig som mulig. Gjennom arbeidet med energiløsninger lærer elevene om dette fagområdet på en praktisk måte. Da blir læringen virkelighetsnær og relevant, sier Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms. - Heggen-elevene leverte en nyskapende løsning hvor fossilt drivstoff ble byttet ut med hydrogen skapt av overskuddsvannet fra vannkraftverkene.

Ser etter nyskapende løsninger

Det er niende året på rad Ungt Entreprenørskap og Enova gjennomfører Energi for framtiden. Juryen kom fra lokalt arbeids og næringsliv; Olav Frantzen (Consto AS), Tor Hovde (KUPA), Ann-Elisabeth Bendiksen (Yrkesfaglig Opplæringskontor Harstad), Lars Hansen (Polar Energi), Arne Odd Bratsberg (Nilsen og Haukland), Stig Borlaug (SNN) og Preben Woll (Harstadregionens Næringsforening). – Det er viktig for elevene at folk med riktig kompetanse veileder elevene under en innovasjonscamp, i dag hadde vi en engasjert og flott gjeng fra Harstad, forteller Johansen.

Enova

Energi for framtiden 2015: Trønderne tapetserte pallen i nasjonal klimakonkurranse

– Vi har startet ferden mot lavutslippssamfunnet og de som er unge i dag må bringe stafettpinnen videre. Gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap vil vi inspirere og engasjere de som skal utgjøre framtidens Norge, slik at de ser betydningen av grønn innovasjon. På den måten tror vi at vi kan påvirke både studievalg, yrkesvalg og andre valg de tar senere i livet. Da øker vi sjansen for at de beste hodene er med på å ta de beslutningene og utvikle den teknologien lavutslippssamfunnet krever, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.