Høylytt SikkSakk Europa ved Storelva skole

Troms · 9 nov 2017

Høylytt SikkSakk Europa ved Storelva skole

Foreldrene var imponert over rettene elevene serverte på Høylytt

Snøkrabbe, laks og annen deilig sjømat stod på menyen når 6. trinnet ved Storelva skole inviterte foreldrene på Fiskerestaurant Høylytt som avslutning på SikkSakk Europa!

Sikksakk1

 

Sikksakk3

Elevene ble delt inn i ulike grupper som hadde ansvar for forrett, hovedrett og dessert. Andre hadde ansvar som hovmester og servitør.

Sikksakk2

Sikksakk7

 

I forkant av foreldrekvelden hadde elevene veiledere fra Lerøy inne for å lære om region og ressurs. Lerøy leverte også laks til foreldrekvelden, mens Nofima leverte snøkrabbene.

Sikksakk8

 

Høylytt meny

- Forelesningene fra Lerøy var kjempeflotte og godt tilpasset målgruppen. Elevene selv sier at de har vært artig med noe nytt i skolen, forteller lærer Karl-Robin Mjøen, - Jeg har nettopp gjennomført et kapittel i samfunnsfag (produksjon, forbruk og miljø i Europa), det som er hyggelig er at elevene husker mye fra Sikksakk, de klarer å bruke den kunnskapen i sitt arbeid med samfunnsfag.

Sikksakk9

 

Sikksakk6

Vi brukte også flere av kunst og håndverktimene til å lage pynt/utsmykninger til selve dagen. Foresatte og elevene hadde kledd på seg finklær og sammen med dekorasjonene ble det en fin atmosfære og en meget flott avslutting på Sikksakk Europa, forteller Mjøen, - Vi har fått mange flotte tilbakemeldinger fra foresatte, elevene hadde det kjempe gøy. Vi lærere ble kjempeslitne, men syntes det var morsomt.

Skolen søkte støtte fra Fiskesprell og fikk 30 kr per elev.

Sikksakk4

Se film fra SikkSakk Europa ved Berg skole på Senja (lenke)

SikkSakk Europa er et program for elever i 5.–7. trinn hvor elevene lærer om europeiske land og deres ressurser. Gjennom ulike aktiviteter erfarer elevene at land i Europa er avhengige av hverandre, ikke minst innen økonomi og næringsliv. Programmet stimulerer også elevenes evne til nytenking basert på lokale muligheter. SikkSakk Europa er et tverrfaglig program og dekker læreplanmål i blant annet norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, kunst og håndverk samt mat og helse. Les mer på våre nettsider (lenke)