Møt våre nye prosjektledere!

Troms · 7 aug 2018

Cato og June gleder seg til å ta fatt på nye utfordringer i Ungt Entreprenørskap Troms.

June Pettersen (34) og Cato Olsen Birkestrand (26) er nye prosjektledere i Ungt Entreprenørskap Troms.

June Pettersen har skiftet beite etter flere år i bank, til nå å skulle jobbe med entreprenørskap og ungdom. Hun har de tre siste årene samarbeidet med Ungt Entreprenørskap Troms som jury på Sjømat innovasjonscamp og i ungdomskolen gjennom å undervise i «Økonomi og karrierevalg», og er derfor godt kjent med den ideelle organisasjonen fra før.

- Å få være en brobygger mellom ungdommen og næringslivet er virkelig en drømmejobb. Å være med på å vise ungdommen hva vår egen region byr på av muligheter gir meg inspirasjon, sier June Pettersen som har bachelor i Handel og serviceledelse og master i Ledelse som akademisk bakgrunn.

Cato Birkestrand har bakgrunn som underviser på universitet og i videregående skole, og innehar en mastergrad i ledelse, innovasjon og marked fra UiT Norges Arktiske Universitet. Som underviser har også han erfaringer med Ungt Entreprenørskap fra tidligere. Han skal konsentrere seg om arbeidsoppgaver rettet mot videregående skoler i Troms, hvor særlig arbeid med programmet Ungdomsbedrift (UB) blir en viktig del.

- Jeg gleder meg som en unge til å ta fatt på jobben som venter! Jeg har erfaringer med UB, både som elev og lærer. Det blir spennende å sitte også på andre siden av bordet. Mest av alt ser jeg frem til å få jobbe med alle de dyktige lærerne og elevene som finnes i hele Troms fylke, og forhåpentligvis sørge for at de får verdifulle og minneverdige erfaringer gjennom Ungt Entreprenørskaps programmer.

Vi ser frem til å få June og Cato med på laget, og ønsker dem lykke til i sin nye jobb!