Nordnorsk skolekonferanse 4. - 5. september 2017

Troms · 8 aug 2017

Nordnorsk skolekonferanse 4. - 5. september 2017

Ungt Entreprenørskap inviterer til årets Nordnorske Skolekonferanse 4. - 5.september. Med oss på laget har vi KS, Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet
Vi lover gode foredrag, nyttig nettverksbygging og massevis av inspirasjon!
Vi setter opp egne paralleller for skoleledere og lærere fra ungdomstrinn og videregående skole.

Suksess med innovasjon

Innovasjon er et praktisk fag. Innovasjon i praksis handler om innsikt og mennesker.
Sjur er professoren som ikke snakker slik professorer vanligvis gjør. Han har vært med på etableringen av ni selskaper og har jobbet med innovasjon siden slutten av 80-tallet.
Sjur Dagestad har vært professor i innovasjon i 12 år uten å ha lært det ved skolebenken.

Han bruker det han har lært gjennom en oppvekst i et gründermiljø, og egen erfaring og praksis fra næringslivet.

Sjur dagestad

Sosiale Entreprenører

Stina Låstad er medeier og inkubatorleder i  SoCentral, et miljø og en samarbeidspartner for mennesker som utvikler nye løsninger på lokale og globale samfunnsutfordringer. I tillegg har hun vært med å starte sosial entreprenøren Medarbeiderne, et selskap som skaper arbeidsplasser for tidligere rusavhengige.
Stina har master i entreprenørskap, med fordypning i teknologi og samfunn fra NTNUs Entreprenørskole. Hun har også studert sosialt entreprenørskap ved Universitetet i Oslo.

stina låstad 2

Kretsløpøkonomi for en bærekraftig fremtid

Professor Ove Jakobsen belyser utfordringer og mulige løsninger på den økende økonomiseringen av kulturlivet, utdanning fra barnehage til universitetet.

Når kvalitet blir kvanitfisert forsvinner noe i prosessen. Gjennom utvikling av livskraftige nettverk er det mulig å initiere prosesser som fremmer kvalitet på mange nivåer.

Ove Jacobsen

Google kommer!

Christian Komonen er leder av Google for Education i Norden. Han arbeider til daglig med å veilede utdannings-institusjonene for å fremme effektiv bruk av teknologi i klasserommene.
Christian er lidenskapelig opptatt av den effekten teknologi kan ha på læring.

Christian Komonen

Et stk Tourettes syndrom - Nøkkelen til suksess

Hvor går egentlig grensen for hva du kan oppnå, og hva skal faktisk til for å sette seg de store, hårete målene?.
Adrian Lund, 26 år, Tourettes syndrom, Inspirator og Deltaker 71˚ nord 2016.
På scenen tar Adrian for seg hvordan man skal tøye de grensene som bygger de komfortsonene man etablerer seg innenfor, for å etter hvert få muligheten til å kjenne på den fantastiske mestringsfølelsen.

Adrian Lund

UB Get'em Points, Andøy vgs

Høsten 2016 tok disse jentene tak i noe de så som en utfordring i et lite lokalsamfunn - hør deres erfaringer fra prosessen i UB Get`em Points.

Getem points

En lærers suksesshistorie

Ungdomsbedriften Birdsavers UB, har utviklet UV-reflekterende klistremerker tilpasset vindmølleblader. Produktet gjør at fugler ikke flyr inn i rotorbladene til vindmøller.

Arne U. Hoff, UB læreren for årets NM vinnere Birdsavers UB fra Kristen vidergående skole, deler sine erfaringer.

Arne hoff

Hvilken kompetanse har vi behov for i framtida?

Og hvordan kan barnehage og skole bidra til at barn og unge utvikler framtidas kompetanse? Dette er store spørsmål som KS har stilt i en medlemsdialog med kommunene. «Vi fikk mange gode svar fra kommunene og fylkeskommunene som har dannet grunnlag for våre innspill til den kommende fagfornyelsen», sier Marianne Lindheim som er spesialrådgiver i KS utdanning.

KS har lagt stor vekt på at innovasjon og entreprenørskap må innarbeides på en god måte i læreplanverket, og er glad for at også Stortinget understreket dette i sin behandling av Meld. St. 28 Fag – Fordypning – Forståelse. Barn og unge må lære hvordan de skal bidra til å finne de nye løsningene!

Marianne%20Lindheim

Ragnhild Vassvik, fylkesvaraordfører Finnmark fylkeskommune

er vokst opp og bosatt i Gamvik i Gamvik kommune. Hun har representert Arbeiderpartiet på fylkestinget siden 2011 og har vært statssekretær i siste del av Stoltenbergregjeringen  med ansvar for samiske saker og etniske minoriteter i Norge. Hun kommer for å dele sin historie som mamma til Mathias, som var med i ungdomsbedriften Renko UB fra Karasjok videregående skole.

ragnhild vassvik

 Praktisk informasjon og påmelding finner du  HER (lenke)

 
Våre samarbeidspartnere:      

Skolelederforbundet

KS

Utdanningsforbundet Troms

 
       

Logo SNN stiftelsen