Se mulighetene i egen region!

Troms · 13 nov 2015

Anne Grete Johansen og Berit Fjellberg signerte i dag avtalen hvor målet er er en helhetlig satsing på entreprenørskap for å styrke fremtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se mulighetene i Nord-Troms.

Anne Grete Johansen og Berit Fjellberg signerte i dag avtalen hvor målet er er en helhetlig satsing på entreprenørskap for å styrke fremtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se mulighetene i Nord-Troms.

Nord-Troms Regionråd DA og Ungt Entreprenørskap Troms signerte i dag samarbeidsavtale. Målet er en helhetlig satsing på entreprenørskap for å styrke fremtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se mulighetene i regionen.

Nord-Troms har et bredt spekter av naturgitte fortrinn som gir muligheter for verdiskapning. Regionen har gode betingelser for matproduksjon både fra grønn- og blå åker, vi har en stor havbruksnæring i vekst, en reiselivsnæring i utviklingsfasen og nye satsinger innen energi- og kulturnæring som til sammen gir spennende utviklingsmuligheter. Også innen offentlig sektor ser vi mulighetsrom for verdiskapning, blant annet innen helsesektoren hvor behovet for arbeidskraft, og behovet for å løse nye oppgaver på nye måter er tilstede.

Barn tegner

Barn tegner. Foto: Ørjan Bertelsen/Omdømmeprosjektet

-Vi konkurrerer nasjonalt og internasjonalt om arbeidskraft og attraktivitet. Dermed er det helt nødvendig at det tidlig fokuseres på mulighetene i Nord-Troms og regionens egenart, sier Berit Fjellberg og fortsetter, - Det er avgjørende at vi har kultur for entreprenørskap og selv bidrar til å produsere kompetanse vi har behov for, da vi ikke ensidig kan satse på å vinne kampen om ekstern arbeidskraft i framtiden. Steds-kvalitetene er et uttrykk for regionens egenart og vil være viktige pilarer i dette arbeidet:

  • Naturen er spektakulær, rå og urørt
  • Kulturen er eksotisk og eventyrlig – «tre stammers møte»
  • Folkene er ekte og ujålete

Samarbeid er nødvendig

- Et godt samarbeid mellom de ulike sektorene, privat og offentlig, og mellom utdanningssektor og næringssektor blir viktig for å få entreprenørskap inn på timeplanen i Nord-Troms. Ungt Entreprenørskap Troms gleder seg til å bidra med faglig innhold, rådgivning og opplæring av prosjektleder, sier Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms,

UE arbeider med entreprenørskap i utdanning og tilbyr ulike programmer fra grunnskole til høyere utdanning. Dette skjer i et samspill mellom mange aktører i offentlige og private virksomheter og mellom utdanning, arbeids- og næringsliv. De unge blir gitt en realistisk læringsarena hvor de kan prøve ut teori i praksis, og dermed høste verdifull erfaring.

Skole + arbeidsliv = sant!

 - Vi snakker om ferdigheter og kompetanser som elevene vil ha nytte av i et arbeidsliv i endring, kunne se nye muligheter og gjøre noe med dem. UE gir elevene læring du ikke kan lese deg til, sier Johansen,
- Elevene blir engasjerte, opplever mestring og blir motivert gjennom å lære ved å gjøre og ved å samarbeide med lokalmiljøet. Elevene ser muligheter i seg selv og rundt seg.

Gjennom UE sine programmer gis unge mennesker mulighet til å utvikle sin kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Dette er egenskaper som UE mener er en forutsetning for å lykkes som framtidige arbeidstakere, arbeidsgivere og arbeidsskapere. Forskning viser at det nytter!

Tur til Steindalen ved breen

Tur til Steindalen ved breen. Foto: Rolf Johansen/Omdømmeprosjektet

Kontaktpersoner:

Nord-Troms Regionråd DA: Berit Fjellberg, mobil: 975 67 366 epost: Berit.Fjellberg@ntroms.no

Ungt Entreprenørskap Troms: Anne Grete Johansen, mobil: 909 80 991, epost: anne.g.johansen@ue.no