Senja-elever på 2. plass i nasjonal sjømatkonkurranse!

Troms · 12 jan 2018

Senja-elever på 2. plass i nasjonal sjømatkonkurranse!

Senja-elever på 2. plass i nasjonal finale!

Ideen om å kombinere transport av fersk fisk, tang og tare skapte begeistring hos den lokale juryen. I dag tok løsningen elevene til en flott 2. plass i den nasjonale finalen!

De to siste dagene har elevene fra Senja videregående skole vært i Stavanger for å konkurrere i den nasjonale finalen i Ringer av vann – sjømat for framtiden.

Oppdraget; «Ta utgangspunkt i ressurser fra havet eller innsjøer og utvikle en tjeneste eller et produkt som vil bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i tilknytning til sjømatnæringen».

Elevene fra Senja tok videre en idé om en fiskekasse hvor man kombinerer transport av fersk fisk og tang og tare. Gevinstene ved denne løsningen var blant annet at den var miljøvennlig, kostnadsbesparende og hygienisk. Det geniale ved denne løsningen var at gruppa utnyttet tangens antibakterielle egenskaper.

 

Senjaelever

Vekstnæring med behov for kompetanse
I 2017 vil Norge eksportere sjømat for mer enn 90 milliarder kroner. Dette gjør sjømat til en av våre viktigste eksportartikler. Til tross for dette har unge lite kunnskap om bransjen og yrkesmulighetene den tilbyr.

– Vårt mål med prosjektet er at flere unge får øynene opp for de spennende og varierte jobbmulighetene som finnes i tilknytning til sjømatnæringen. Innovasjonscampene bidrar til at elevene får ønske om, og styrket evne til, fremtidig entreprenørskap og gründervirksomhet i sjømatnæringen, sier Janita Arhaug, leder for Sett Sjøbein.

Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene, overfor ungdom. Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap har vært den største sjømatsatsingen i norsk skole noen gang.

Får relevant og oppdatert kunnskap
I Ringer av vann bidrar fagpersoner med sin kompetanse både som forelesere, de er veiledere i gruppearbeidet på innovasjonscampene og de er jurymedlemmer som vurderer elevenes arbeider.

– Sjømatnæringen er i rivende utvikling, og skolebøkene er utdatert. I prosjektet får elevene kunnskap om sjømatnæringen, samtidig som de får praktisk erfaring med innovasjon, nytenkning og samarbeid. Da blir læringen morsommere og mer virkelighetsnær! Modellen vi bruker kan overføres til mange ulike bransjer og fagområder, sier Line Bjørkli, fag- og prosjektleder i Ungt Entreprenørskap Troms.

– Det å komme på 2. plass er en stor prestasjon, sier Line Bjørkli i ungt Entreprenørskap Troms, elevene har jobbet godt og vist stort engasjement. Løsningen med å frakte tare og fisk sammen er innovativt og bærekraftig.

SETT SJØBEIN er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene, overfor ungdom. Ulike rekrutterings- og kompetansetiltak gjennomføres i henhold til årlige føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Sett Sjøbein administreres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). www.settsjobein.no

UNGT ENTREPRENØRSKAP er en ideell, landsdekkende organisasjon som arbeider for å bygge elevers og studenters kompetanse i innovasjon og entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap tilbyr et tyvetalls entreprenørskapsprogrammer, fra grunnskole til høyere utdanning, og alle programmene er forankret i Kunnskapsløftet (LK-06).  www.ue.no

STIFTELSEN NOR-FISHING ble etablert i 1992 av det Kgl. Fiskeridepartement og har ansvaret for å avholde de internasjonale messene Nor-Fishing for fiskerinæringen og Aqua Nor for akvakulturnæringen. I tillegg til utstillingen arrangeres det flere seminarer, konferanser og egen studentdag. Begge messene avholdes i Trondheim Spektrum i august og har rundt 20 .000 besøkende hvert år.www.nor-fishing.no www.aqua-nor.no

 

Kontakt: 
Sigurd Helgesen Arvesen (talsperson for gruppen), Sigurd@Arvesen.com mobil 991 28 424
Line Bjørkli, Ungt Entreprenørskap Troms, line.bjorkli@ue.no mobil 482 16 178