Sjømat Innovasjonscamp 2017

Troms · 28 april 2017

Sjømat Innovasjonscamp 2017

Hva har Fiskeriminister Per Sandberg, Br. Karlsen, Lenvik kommune, Nord-Senja Laks, Wilsgård fiskeoppdrett, SalMar og Senja vgs. til felles? Jo, de stiller i FIL-hallen fredag 28. april fra kl. 09.00 sammen med nær 260 elever fra 8. - og 9. trinn på Nordborg, Finnsnes, Kårvik og Rossfjord skoler.

- I den nordlige landsdel, så går næringslivet svært godt.  Det er lav arbeidsledighet og enkelte næringer sliter med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft.  For Senjaregionen så er utviklingen i sjømatnæringen den viktigste faktoren for næringsutvikling, sysselsetting og bosetting.  Som ordfører har jeg registrert en fantastisk positiv utvikling i denne næringen, og som skoleeier har Lenvik kommune erkjent at man har et ansvar for å bidra til å skape nysgjerrighet og kunnskap om regionens viktigste næringer, sier Geir-Inge Sivertsen, ordfører i Lenvik kommune, - Dette føler jeg vi er i ferd med å lykkes med, blant annet gjennom Sjømat Innovasjonscamp. Skolene har fokus på blå næringer, elevene får kunnskap om næringen og vi ser nå rekordhøy søking til blå fag i videregående skole.

Rett etter åpning, av fiskeriminister Per Sandberg, vil elevene bli drillet i teambygging så de blir trygge på hverandre og mentalt forberedt på å bruke alle sine kreative evner. Vi lover gode bildemuligheter!

Oppdragene er allerede ute hos elevene, men hvilket oppdrag de faktisk skal løse, får de først vite på campdagen.

- Ungt Entreprenørskap Troms setter stor pris på at den lokale sjømatnæringa stiller opp for framtidas innovatører. På Sjømat Innovasjonscamp får elevene kunnskap om ei næring i vekst, og hjelper til med å løse de reelle utfordringene sjømatnæringa lokalt har, sier Anne Grete Johansen i Ungt Entreprenørskap Troms. - En stor takk til lærere og elevene som stiller opp på innovasjonscampen. Vi gleder oss til å se elevenes nyskapende løsninger!

Elevene deles inn i grupper som jobber med oppdrag fra en av disse bedriftene hele dagen. Bedriftene stiller også med veiledere som fortløpende besvarer spørsmål fra elevene. Dagen avsluttes med presentasjon og kåring av vinnere, se vedlagte program.

Fiskeriminister Per Sandberg deltar hele dagen og vil stille i juryen, samt dele ut premier til to vinnerlag.

Alle Ungt Entreprenørskap sine programmer er utformet i samsvar med kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Programmene er tverrfaglige. Se våre nettsider for mer informasjon om Innovasjonscamp (lenke)

Program for dagen:

09.00 - 09.15    Åpning ved fiskeriminister Per Sandberg

09.15 - 09.30    Finnsnes ungdomsskole presenterer resultater fra et sjømatprosjekt.

09.30 - 10.00    Teambygging og kreativitetstrening

10.00 - 12.30    Prosess og problemløsing.

11.30 - 12.00    Lunsj deles ut/pause for de som har tid til det.

11.50                Innlevering av forretningsplan – skisse over løsningene.

12.40 - 13.20    Innledende runde – gruppene presenterer løsningene for juryen

13.20 - 13.35    Juryen finner sine finalister / salen ryddes for stoler og bord

13.35 - 13.55    Finalen; gruppene ropes opp og skal presentere for ALLE
13.55 - 14.10    Poengfordeling og premieutdeling
14.10                Dagen slutt!

Kontaktperson:

Frode Jørgensen, prosjektleder Ungt Entreprenørskap Lenvik-Senja, M: 916 86 191, E: frode.jorgensen@ue.no