Sparebank 1 Nord-Norge er best i klasserommet

Troms · 23 aug 2016

Sparebank 1 Nord-Norge er best i klasserommet

Fra venstre: Anne Kathrine Slungård, Åsmund Eidskrem, Lars Nymo Trulsen, Ida Zoi og Idar Kreutzer. Foto: Ragnar Falck, Sparebankbladet.

I Troms har over 80 prosent av elevene på ungdomsskolen hatt personlig økonomi på timeplanen med ansatte fra Sparebank 1 Nord-Norge som veiledere. Nå mottar banken pris for arbeidet. 

Hva må du ha penger til? Hva ønsker du å bruke penger på? Hvilke talenter og interesser har du, og hva har yrkesvalg å si for din personlige økonomi? Dette er spørsmål elever i ungdomsskolen har jobbet med i Ungt Entreprenørskaps program Økonomi og karrierevalg. 

Viser samfunnsengasjement med stor gjennomføringsevne

– Vi som bank har et stort engasjement for landsdelen vår. Gjennom deltakelse i programmet Økonomi og karrierevalg levendegjør vi dette engasjementet. De unge får nødvendig kunnskap, lærerne deltar aktivt og vi fra banken får en inspirerende opplevelse. Dette er et kinderegg!, sier Lars Nymo Trulsen, banksjef Personmarked Tromsø. Nymo Trulsen mottok prisen på vegne av banken under Finans Norges skolekonferanse for finansbedrifter i Oslo i dag. 

"Årets vinner av Finansstafetten er en bank som setter fokus på sitt samfunnsansvar gjennom å gi barn og unge skolering i privatøkonomi. Banken imponerer med svært mange gjennomføringer og et stort veilederkorps. Banken viser et samfunnsansvar til etterfølgelse ved stor gjennomføringsevne i et langstrakt fylke, som også har inkludert Svalbard", heter det i juryens begrunnelse. 

Reflekterer over veivalg

Programmet Økonomi og karrierevalg er utviklet av Ungt Entreprenørskap for elever i ungdomsskolen. På landsbasis deltok nær 27 000 elever i programmet Økonomi og karrierevalg forrige skoleår. 

– Elevene får reflektere over egne utdannings- og karrierevalg ut i fra egne interesser, holdninger og verdier. I kombinasjon med kunnskap om personlig økonomi, får de innsikt i hvilke konsekvenser ulike veivalg kan få for framtiden deres. Vi hadde ikke hatt mulighet til å gi de unge i fylket vårt denne ballasten uten SpareBank1 Nord-Norge som partner, sier Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms. 
 

Sparebank 1 Nord-Norge

20 ansatte i Sparebank 1 Nord-Norge har vært lærere for en dag – i sitt eget fag; økonomi. Foto: Kaja Baardsen, UE Troms. 

Forebygger økonomiske problemer hos unge

Konsekvensene kan være enorme når ungdom kommer økonomisk skjevt ut i tidlig alder. Statistikk viser at flere unge opplever betalingsproblemer og –anmerkninger. Dette kan gi negative følger for dem langt inn i voksenlivet. 

– Finansnæringen ønsker å bidra med økonomiopplæring til de unge og legger store ressurser ned i dette arbeidet. Gjennom opplæringen når medarbeidere fra bankene ut til de unge med kunnskap og erfaringer fra det virkelige liv. Dette danner grunnlag for engasjement og god læring, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. 

Kontakt:

Lars Nymo Trulsen, banksjef Personmarked Tromsø,  lars.nymo.trulsen@snn.no, 482 50 870
Anne Grete Johansen, daglig leder UE Troms,  anne.g.johansen@ue.no, 909 80 991