Troms fylkeskommune + UE = sant!

Troms · 20 mai 2016

Troms fylkeskommune + UE = sant!

Stolte kan vi fortelle at Troms Fylkeskommune, ved Fylkesrådet, i dag har besluttet å støtte Ungt Entreprenørskap Troms med kr. 2 300 000 i 2016.

Troms Fylkeskommune satser på entreprenørskap i utdanning og har tillit til at Ungt Entreprenørskap Troms løser oppdraget! Det skal vi gjøre i samarbeid med engasjerte skoleeiere, skoleledere, lærere, arbeids- og næringsliv! 2016 blir et superår!

Ungt Entreprenørskap Troms kan fornøyd vise til et rekordår i 2015, med totalt 15100 aktiviteter! Det er en økning på 4000 gjennomføringer sammenlignet med 2014 og gjør at vi med kun 3 % av det nasjonale elevgrunnlaget, har tatt over 10 % av den nasjonale økningen.

Tall alene sier lite om kvalitet. Det er derfor med stor glede vi kan melde om økning av både elevbedrifter og ungdomsbedrifter i Troms. Solid finansiering fra Troms Fylkeskommune, positive og engasjerte skoleeiere, ledere og lærere, i tillegg til et nærings- og arbeidsliv som bidrar med kroner og tid, gjør det mulig for Troms og Nord-Norge!

Se hyggelig årsmelding her (lenke) og les historiene til de som har gjennomført programmer med oss under UE gir resultater (lenke).

Logorekke UE Troms_farge