Tromsø kommune + Ungt Entreprenørskap = sant

Troms · 1 des 2015

Tromsø kommune + Ungt Entreprenørskap = sant

Signerte avtale, f.v. Anne Grete Johansen fra Ungt Entreprenørskap Troms, næringssjef Magne Amundsen, Byråd for utdanning, Brage Larsen Sollund, Maria Davidsen (14) og Karoline Johansen Solset (14) fra Grønnåsen skole.

I dag inngikk Tromsø kommune en samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap. Målet er å øke gründerånden i skolen.

- Det er viktig at unge elever oppfordres til å bli gründere og at skolen og kommunen legger til rette for å etablere elevbedrifter i ungdomsskolen og ungdomsbedrifter i videregående skole, sier byråd for utdanning, Brage Larsen Sollund, - Dette bidrar til å få frem gode forretningsideer, ansvarliggjøre elevene og det er bra at dette arbeidet starter allerede tidlig i skolen. Ordningen ruster ungdommene i forhold til det å realisere egne ideer, noe som igjen klargjør elevene for voksenverden og gir dem et verdifullt fortrinn.

Tromsø kommune ønsker med dette å styrke kulturen innen entreprenørskap, innovasjon og gründerånd i skolen og i samfunnet. Gjennom avtalen ønsker kommunen å signalisere at dette arbeidet er svært viktig for næringsutviklingen i fremtidens Tromsø.

- Entreprenørskap handler om å gi elevene de riktige verktøyene for å erobre fremtiden, sier Anne Grete Johansen daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms, - gjennom entreprenørskap utvikler elevene kunnskaper, holdninger, ferdigheter og kompetanser for arbeidsliv både Tromsø og landsdelen for øvrig.

      Hør Brage og Anne Grete på ettermidagssendinga til NRK (lenke)

Med på signering av avtalen var Maria Davidsen (14) og Karoline Johansen Solset (14) fra Grønnåsen skole. De er i startfasen på sine elevbedrifter på ungdomsskolen, men har allerede gjennomført tre av Ungt Entreprenørskap sine programmer for barneskolen.

Jentene er samstemt om at det er mye bedre med praktisk enn teoretisk læring, - Vi skal ut i arbeidslivet seinere, så da er det bra å ha et grunnlag fra elevbedrift. EB er annerledes enn den undervisninga vi vanligvis har, det er enklere å følge med og vi lærer bedre av praktisk arbeid, sier Karoline Johansen Solset.  Hun har valgfaget Innsats for andre og skal starte elevbedrift som skal gi eldre på sykehjem et hyggelig avbrekk i hverdagen. Maria Davidsen satser på den yngre garde og et aktivitetstilbud for elever på SFO. – Det er gøy med entreprenørskap og praktisk læring, vi har mye teori og i entreprenørskap binder vi teori og praksis sammen, forteller Maria.

     Hør også innslag på NRK (lenke) med Victoria Nilsen (15) og Hanne Skjelmo Sæbo (15) fra Langnes skole. Sammen med Maja Kitty Toften (15) startet de elevbedriften Hjertevarme EB i høst, i faget arbeidslivsvalg, og produserer nye lys, laget av restene av gamle lys, som de samler inn fra familie og bekjente. Halvparten av inntektene går til Kirkens Bymisjon, så lysene varmer både hjertet til den som kjøper dem og de som mottar hjelp.

 

_DSC4602

Hjertevarme EB f.v. Victoria Nilsen (15) og Hanne Skjelmo Sæbo (15) fra Langnes skole

– Det artigste med elevbedriften er det å få det til å gå rundt og at man får det til. At man sammen når målet, sier Hanne mens Victoria trekker frem det å lage lysene – De blir ikke alltid slik man har tenkt, sier Victoria og fortsetter, - noen ganger blir det andre nyanser enn det vi opprinnelig trodde og så kan det være at man er litt for ivrig og trekker ut lyset før det har stivna helt, da står man igjen med bare veken sier hun med en liten latter.

Tromsø kommune har satt ned en arbeidsgruppe for å utarbeide en egen Tromsø modell som skal være ferdig høsten 2016. Dette for å involvere skolene enda sterkere og finne metoder som passer for oss samt å knytte skolene tettere på det næringslivet som er typisk for Tromsø.

Derfor bruker vi dette skoleåret til å samle tidligere erfaring og teste nye metoder i praksis. Tromsø kommune ønsker igjennom dette å engasjere elever, lærere, og næringsliv enda sterkere.

Hjertevarme EB

Lys fra Hjertevarme EB varmer opptil flere ganger, halvparten av inntektene går til Kirkens Bymisjon.