Lederkurs UB del 1 (Trondheim)

Trøndelag · 06.november 2014

Ungt Entreprenørskap inviterer til lederkurs for ledere i ungdomsbedrifter i Sør-Trøndelag. Bedrifter kan melde på flere enn daglig leder, men dersom kursene blir fulltegnet vil daglig leder bli prioritert.
 Kurset er delt inn i to deler - 6.november og 2. desember.

Kurset vil bli gjennomført i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere og foredragsholdere fra Proneo, NxtMedia, Manpower og Adresseavisens telefontjenester. Samtlige foredragsholdere har lang og variert erfaring fra næringslivet og kan bidra med viktig kompetanse.

Tema som vil bli gjennomgått er:
 Grunnleggende samspill/samarbeid/samhandling
 Lederskap/ledelse (verdibasert, relasjon, handlingsorientert, resultatorientert)
 Lederrollen/daglig leders posisjon

"Det å få delta på lederseminar var for meg veldig givende. Inspirasjon, formidling og utveksling av kunnskap og erfaringer, samt muligheten til å knytte til seg et uvurderlig nettverk - alt på en happening. Strålende! Det var både en kilde til inspirasjon og en plattform for å bli kjent med nøkkelpersoner i andre ungdomsbedrifter, noe som har vært viktige faktorer i vår suksesshistorie. På lederseminar fikk jeg innsikt i hvordan en leder i næringslivet i dag tenker. Jeg fikk med meg erfaring hjem jeg og min bedrift har hatt stor nytte av. Å lære av andres feil og erfaringer er en nødvendighet for å lykkes i dag - Elias Bruholt, Milkshake media UB;

Kurset vil gi deltagerne en unik mulighet til faglig påfyll, nettverk og erfaringsutveksling.

Tid: 6. november og 2.desember kl. 10.00-16.00

Sted: 6 november, Byåsen Videregående skole

          2 desember, Adresseavisen, Industriveien 13 

Kurset er gratis og det vil bli servering.

Påmeldingsfristen er 28.oktober, og påmelding registreres her

Velkommen!