Påmeldingsfrist for deltagelse i Gründercamp skoleåret 2013/14 for grunnskolene i Trondheimsregionen

Trøndelag · 15.november 2013

Gründercamp er en treningsleir i kreativitet
og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3–6 elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Vi er behjelpelige med

  • Kurs og tips til organisering og gjennomføring Gründercamp
  • Infomøter på skoler
  • Oppstart av Gründercampen på skolen deres
  • Kontakt med oppdragsgivende bedrifter

Send epost til Morten.sorlie@ue.no for påmelding til Gründercamp skoleåret 2013/14, og ved spørsmål eller ønske om et møte med en av våre rådgivere.

Se også  UE.no for mer informasjon.

De siste årene har Gründercamp i ungdomsskolen vokst til å bli et etablert program med mer enn 1000 deltagende elever i Trondheimsregionen.

Mange skoler arrangerer Gründercamp årlig, mens andre er nye deltagere i programmet. Vi tilbyr hjelp og kompetanse til skoler som ønsker å starte opp, og skoler som er erfarne innen Gründercamp. Deltagelse er kostnadsfritt, og dekkes av Trondheimsregionen.