SMART - program for grunnskolen 2015

Trøndelag · 07.april - 19.juni 2015

SMART motiverer elever på barneskolen til å jobbe med problemløsning ut ifra egne valg og interesser. SMART inspirerer lysten til å oppdage, tenke fritt og kreativt. Gjennom en kreativ prosess skal elevene avdekke behov, utvikle ideer og realisere løsninger med nytte og verdi for andre. Elevene lager modeller som beskriver ideen og presenterer for hverandre og en jury. Veien fra ide til løsning.

Veiledning, materiell og oppfølging er gratis.

Målgruppe: Lærere på 1. - 7. trinn, SFO-ansatte

Tid: Uke 15 - 25, etter avtale med hver enkelt skole

Opplegg som går over 3 skoledager, men som kan tilpasses etter ønske.