Jon Georg Dale på gjenvisitt til Mære landbruksskole og UE Trøndelags «Leder for en dag».

Trøndelag · 12 april 2018

12.04.2018

Fra venstre: Jon Georg Dale, Vegard Skjesol og Frank Norbeck.

Hver høst opplever noen utvalgte elever og studenter en skoledag helt utenom det vanlige. På arrangementet «Leder for en dag» får de skygge hver sin toppleder gjennom en arbeidsdag. Deltakerne har stor bredde i bakgrunn og studieretninger, men noe har de felles: De har utmerket seg i ledende stillinger i ungdoms- og studentbedrifter.

Vegard Skjesol fra Mære landbruksskole fikk være med landbruksminister Jon Georg Dale på jobb 19. oktober 2017, og 12. april 2018 kommer Dale på gjenvisitt til Mære landbruksskole.

- Trøndelag er en region som bidrar i stor grad til å levere til det norske matskapet, forteller daglig leder i Ungt Entreprenørskap Trøndelag, Frank Norbeck.

Norbeck forteller at Mære landbruksskole bruker entreprenørskap aktivt i undervisningen, og sørger for at elevene som kommer ut som faglærte har fått trent på å tenke nytt innenfor naturbruk. Skolen benytter seg av UEs programmer som innovasjonscamp og ungdomsbedrift som metode, og Norbeck synes det er spennende å få muligheten til å synliggjøre arbeidet Mære landbruksskole gjør når landbruks- og matministeren besøker skolen.

Skjesol har sørget for å holde kontakten med ministeren, og viser selv rundt på skolen under besøket.

Dale selv forteller: "Det er ekstremt viktig med entreprenørskap i utdanning på landbruksskoler fordi endringene i landbruker går utrolig raskt. Derfor behøver vi ungdom som ser etter løsninger, trener på kreativitet og innovasjon - og dette bidrar Mære Landbruksskole til gjennom det arbeidet de gjøre sammen med Ungt Entreprenørskap.