Konkurranse for ungdoms- og studentbedrifter i Trøndelag – Markedsføring for Trønderkassa.

Trøndelag · 12 des 2019

Konkurranse for ungdoms- og studentbedrifter i Trøndelag – Markedsføring for Trønderkassa.

Trøndelag Fylkeskommune inviterer alle ungdoms- og studentbedrifter i Trøndelag til å levere tilbud og konsept på markedsføring av Trønderkassa.

Aktiviteten skal gjennomføres i løpet første halvdel av 2020.

Trøndelag Fylkeskommune sitt ungdomsfond «Trønderkassa» er ungdommenes egen tilskuddsordning i fylket. Målet med ordningen er at ungdommer skal kunne realisere sine egne prosjektideer, og gjennom dette lære og trene på utvikling, planlegging, og gjennomføring og utvikle entreprenørielle ferdigheter. Ungdommens Fylkesutvalg har ansvaret for å gjøre ordningen kjent for ungdommer i hele Trøndelag. For å lykkes med dette kreves et kontinuerlig markedsføringsarbeid på ungdommens premisser.

 

Ungdommens Fylkesutvalg har satt av 30 000 kr til å markedsføre ordningen i fylket, og trenger en ekstern part som kan utvikle og utføre et arbeid på området.

 

Trøndelag fylkeskommune ønsker derfor å innhente tilbud fra ungdoms-, og studentbedrifter i fylket for å utvikle en markedsføring for ordningen. Dette regnes som en offentlig anskaffelse, og det ønskes å kjøre en åpen innovativ anskaffelsesprosess for å beslutte hvem som får oppdraget.

 

Alle ungdoms- og studentbedrifter i fylket inviteres til å levere tilbud og konsept på markedsføring av Trønderkassa innenfor økonomisk ramme på 30 000 kr. Konseptet skal gjennomføres i løpet første halvdel av 2020. Frist for innlevering av tilbud er 20. januar 2020.

 

Vi håper at så mange som mulig melder seg på og leverer anbud. Konkurransen gir elevene verdifull erfaring med søknads- og anbudsprosesser og erfaring med markedsføringsarbeid og –utvikling for en offentlig kunde.

 

 

Se kunngjøringen her:  https://doffin.no/Notice/Details/2019-301897

Søk og se kriterier for konkurransen her:  https://permalink.mercell.com/120026590.aspx

 

I og med at konkurransen er organisert som et offentlig anbud, må vi i Ungt Entreprenørskap Trøndelag følge reglene som gjelder for offentlig anskaffelse. Dette vil si at alle spørsmål om konkurransen må stilles via anbudssiden. Dette er for å gjøre anbudsprosessen så rettferdig som mulig. Om dere har noen praktiske spørsmål i forkant, vil vi kunne være behjelpelig, men vil henvise til anbudet og kontaktperson Eivin Brøndbo for alle andre henvendelser.