Kunngjøring årsmøte 2016

Trøndelag · 26 jan 2016

Styret i Ungt Entreprenørskap Trøndelag har vedtatt at årsmøtet avholdes

mandag 18. april 2016 kl 11:00 – 11:45 på Britannia Hotel, Trondheim

Innkalling og sakspapirer sendes ut i god tid før møtet.

 

Styret

Ungt Entreprenørskap Trøndelag