Ny avtale med fylkeskommunene i Trøndelag

Trøndelag · 14 jan 2016

Ny avtale med fylkeskommunene i Trøndelag

Foto: Fylkesråd for Nord-Trøndelag, Anne Marit Mevassvik og fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore Sandvik.

I dag jubler vi for en ny avtale med Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune

Vi er veldig glad for at fylkeskommunene er med på å sette Entreprenørskap på dagsorden i undervisningssektoren i de neste 4 årene. Skal vi gå inn i framtiden hvor barn og ungdom skal delta i det nye arbeidslivet, er det viktig at de får begynne å trene på dette så tidlig som mulig. Denne avtalen er et viktig grunnlag for at vi i Ungt Entreprenørskap kan være med på å trene barn og ungdom på entreprenørskap og gründerskap så tidlig som mulig.