Til EU med gründerskap for barn og unge

Trøndelag · 21 okt 2016

Nord-Trøndelag fylkeskommune og Ungt Entreprenørskap Trøndelag var i forrige uke i Brüssel for å presentere det banebrytende prosjektet «Læring av Næring» ved Norway House/Europakontoret.

1

Det var rundt 100 tilhørere som får høre om prosjektet. De fleste av de 100 er lokale og regionale beslutningstakere fra hele Europa. 

«Læring av Næring» handler om å la entreprenørskap gå som en rød tråd gjennom undervisningsopplegget fra barnehage til høgskole.

Fylkesråd for utdanning og kultur, May Britt Lagesen, representerer fylkeskommunen, som en av eierne i Brüssel i dag, sammen med Ingrid Dahl Furunes og Frank Norbeck i Ungt Entreprenørskap Trøndelag. Hun håper flere vil ta bruk av den nordtrønderske innovasjonen: - Vi håper det er inspirerende for andre å se hva vi har fått til i Verdal, for det vi har skapt er helt unikt, ikke bare i norsk sammenheng, men i Europa også. Gjennom den tunge satsningen på entreprenørskap for barn og ungdom i alle alderstrinn bidrar slike prosjekter til bedre rekruttering til næringslivet, samt bedre gjennomføring i den videregående skolen, sier Lagesen.

Hun trekker også fram det tette og gode samarbeidet med et variert næringsliv.

Furunes er glad for muligheten til å presentere prosjektet for et spennende publikum: - Læring av Næring er en så unik satsning at det vil være uheldig om det er bare Verdal og Nord-Trøndelag som får høre om den, for den har verdi for andre byer og regioner i Europa. Vi står overfor et Europa i forandring og det handler om å lære seg å tenke nytt. Da må vi overføre vår verdifulle kunnskap fra Verdal til resten av verden. 

Hva har skjedd i prosjektet?

I løpet av de siste to årene har nærmere 400 barnehagebarn, 2500 elever og lærlinger og 400 ansatte i Verdal kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og små og store bedrifter i kommunen deltatt i satsingen Læring av næring, som skaper et bevisst forhold til entreprenørskap.

I vinter fikk satsningen KS og Ungt Entreprenørskaps skoleeierpris for entreprenørskap. Les mer om det her.

«Læring av næring» fikk også NHO Trøndelags entreprenørskapspris i år.