Tor Martin (19) fra Verdal inntar ledelsen i Q-Meieriene

Trøndelag · 27 okt 2016

Q_Bent Myrdahl

Q-sjef Bent Myrdahl får torsdag selskap av et ungt ledertalent. Foto: Q-Meieriene.

Torsdag tar norske toppledere med seg unge talenter på jobb. Tor Martin Nordtømme skal få et unikt innblikk i Q-sjef Bent Myrdahl sitt arbeid.  

 I en alder av 18 år startet Tor Martin Nordtømme ungdomsbedriften Verdal Historiebedrift UB sammen med medelever ved Verdal videregående skole. Som daglig leder for bedriften utmerket Tor Martin seg som en av de aller dyktigste. Torsdag 27. oktober får han en skoledag helt utenom det vanlige når han skal ”skygge” Bent Myrdahl gjennom arbeidsdagen. 

 – Jeg kommer fra et landbruksbasert industrisamfunn og jeg brenner for samfunnsvekst, livskvalitet og for et stadig ekspanderende næringsliv. Jeg drømmer om å bli lektor eller ordfører, eller å starte en større bedrift med mange arbeidsplasser, sier Nordtømme. Den unge gründeren er engasjert i lokalpolitikk og har sterk interesse for historie.

  Unge talenter blir toppledere for en dag

 Heier på ungdom

Q-Meieriene har denne høsten hatt et samarbeid med Ungt Entreprenørskap der elever i videregående skole har kommet med innspill til tiltak som kan redusere melkesvinn. Noen av løsningene er å finne på melkekartonger i butikkene nå.

 – Ungt Entreprenørskap gir ungdommer mulighet til å utvikle kreativitet, skaperglede og ikke minst få dem til å tro på seg selv. Mer enn 30.000 ungdommer deltar hvert år i Ungt Entreprenørskaps programmer. Dette synes jeg er tipp, topp, tommel opp! sier Q-sjefen, Bent Myrdal. – I Q-Meieriene er vi helt avhengig av forbrukernes kreativitet og innspill for å sammen komme frem til bedre og smartere måter å gjøre ting på. Norge har behov for flere gründere, og jeg er sikker på at veletablerte organisasjoner trenger flere innovatører.

 Forskning viser at de som har drevet Ungdomsbedrift har 50 prosent høyere etableringsrate enn den øvrige befolkningen.

 Innovatører trengs overalt

– Både offentlige og private virksomheter har behov for mennesker som evner å tenke nytt og skape verdier. Innovatører trengs overalt! Da må vi ha et utdanningssystem som svarer på samfunnets kompetansebehov. Flere unge må få kreativitet, samarbeid og innovasjonsprosesser som del av utdanningen sin, sier Frank Norbeck, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Trøndelag.

 Ungt Entreprenørskap og ManpowerGroup står sammen bak initiativet. Fire statsråder, NAV-leder Sigrun Vågeng, børsdirektør Bente Landsnes og Telenor-topp Berit Svendsen er blant lederne som deltar på årets arrangement. 

 Kontakt:

Tor Martin Nordtømme, mobil 938 07 549

Frank Norbeck, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Trøndelag, mobil 901 21 612

Wenche Wærner, kommunikasjonsansvarlig i Ungt Entreprenørskap Norge, mobil 93 43 78 00