Vinnere Superfinalen i innovasjonscamp 2018

Trøndelag · 5 juni 2018

superfinale 2018

Superfinalen i innovasjonscamp 2018: Gjør noe med det! ble gjennomført på Scandic Lerkendal 4. juni 2018. 182 elever ved 13 skoler samlet seg for å løse problemstillinger innenfor tema miljø og psykisk helse.

Vinnerne fra de fire juryene ble:

Jury 1

1. Hoeggen 3

2. Sverresborg 2

3. Rosenborg 2

Jury 2

1. Sverresborg 3

2. Markaplassen 2

3. Charlottenlund 2

Jury 3 

1. Markaplassen 3

2. Lade 2

3. Rosenborg 4

Jury 4

1. Vuku 1

2. Charlottenlund 4

3. Sunnland 2