Vurderer du elevbedrift til høsten?

Trøndelag · 8 juni 2018

Elevbedrift er et pedagogisk program der elever erfarer hva det innebærer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift i sammen med en gruppe av sine medelever. Skolens lærere og andre samarbeidspartnere er veiledere for elevene. Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer basert på kunnskap om lokale ressurser.

Les mer om elevbedriftsløypen på ue.nos ressurssider eller på elevbedrift.no

Ta kontakt med en av våre rådgivere:

Pål Sverre Fikse
Rådgiver grunnskole, avdeling Steinkjer
E-post:  psf@ue.no
Mobil: 951 60 823

Marthe Strømsem
Rådgiver grunnskole, avdeling Trondheim
E-post:  marthe.stromsem@ue.no
Telefon: +47 48 15 57 10