Vurderer du ungdomsbedrift til høsten?

Trøndelag · 8 juni 2018

Ungdomsbedrift (UB) gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle en ungdomsbedrift med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut ifra en konkret produktidé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer, basert på en prosess med idé- og produktutvikling.

Les mer om ungdomsbedriftsløypen på  ue.nos ressurssider eller på  ungdomsbedrift.no

Ta kontakt med en av våre rådgivere:

Marthe Strømsem
Rådgiver VGS og høyere utdanning, avdeling Trondheim
E-post:  marthe.stromsem@ue.no
Mobil: 938 57 565

Sara Kveli Skjervø
Rådgiver VGS og høyere utdanning, avdeling Steinkjer
E-post:  sara.kveli.skjervo@ue.no
Mobil: 917 90 265