Om oss

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som ble etablert 21. oktober 1997. UE består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17  fylkesorganisasjoner. Gjennom den europeiske organisasjonen JA-YE  Europe samarbeider UE nært med sine søsterorganisasjoner i 38 land i Europa. UE  er medlem i den verdensomspennende organisasjonen JA Worldwide.

UE Vestfold ble stiftet februar 2001 og har kontor midt i Sandefjord. Den desentraliserte organiseringen gjør at vi har nærhet til skolen, lokale  myndigheter og lokalt arbeids- og næringsliv. UE Vestfold forvalter  merkevaren UE lokalt og har det operative ansvaret i Vestfold. Vi har eget eget styre og har ansvar for egen finansiering. UE  Norge har det overordnede ansvaret for de pedagogiske programmene og for  organisasjonens strategiarbeid. UE Norge er ansvarlig for kontakten med sentrale  myndigheter, nasjonale samarbeidspartnere og det internasjonale nettverket.

I samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber vi i vårt fylke for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ta kontakt om du har lyst til å samspille med oss!