Årsmøte Ungt Entreprenørskap Agder 2014

Agder · 26.mars 2014

Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Agder blir avholdt onsdag 26. mars 2014 kl 10.00-12.00 i møterom Alfa i Sørlandet kunnskapspark, Gimlemoen 19, Kristiansand.

Medlemmer i Ungt Entreprenørskap Agder kan fremme saker til årsmøtet innen fredag 14. februar 2014.

Frist for påmelding er 10. mars 2014 og sendes til agder@ue.no. Innkalling med dagsorden og saksdokumenter blir publisert og distribuert til påmeldte delegater onsdag 12. mars 2014.

Velkommen!