Årsmøte Ungt Entreprenørskap Agder 2015

Agder · 06.april 2016

Velkommen til årsmøte for Ungt Entreprenørskap Agder.

Påmelding til agder@ue.no innen fredag 1. april.

Medlemmer kan fremme saker de vil ha behandlet på årsmøtet. Slike saker må være styret i hende skriftlig 1 måned før årsmøtet.

2015 - Fylkesmesse