Årsmøte Ungt Entreprenørskap Agder 2019

Agder · 22.april 2020

Velkommen til årsmøte for Ungt Entreprenørskap Agder.

Påmelding til  agder@ue.no innen fredag 3. april.

Medlemmer kan fremme saker de vil ha behandlet på årsmøtet. Slike saker må være styret i hende skriftlig 1 måned før årsmøtet.

Fylkesmesse 2017