Fagdag, entreprenørskap i skolen,UIA Gimlemoen

Agder · 24.oktober 2013

Universitetet i Agder og Ungt Entreprenørskap Agder arrangerer fagdag på UiA knyttet til studiet Entreprenørskap og innovasjon i skolen. Samlingen er åpen for alle entreprenørskapslærere i grunnskole og videregående.

20 lærere på ulike klassetrinn fra hele landet forteller om sin skoles satsning på entreprenørskap. Her får du mange ideer, suksesser og problemer som er selvopplevde.

Førsteamanuensis Inger Karin Røe Ødegård holder foredrag i temaet "Entreprenørskap som læringsstrategi i undervisning og læring".

Les mer i invitasjonen her.

Påmeldingsskjema finner du her.

201309 Lærerkurs i Hellas, Lesvos

Bildet er fra etter- og videreutdanningskurset for entreprenørskapslærere på Lesvos i Hellas. 
Foto: Ungt Entreprenørskap Agder.