Fra utdanning til jobb, program for elever i videregående skole

Agder · 27.oktober - 14.november 2014

I samarbeid med Manpower får de videregående skolene på Agder mulighet til å avtale gjennomføring av programmet Fra utdanning til jobb i ukene 44-46.

Vi har begrenset kapasitet i antall gjennomføringer, men vil legge til rette for at så mange som mulig får tilbudet.

Programmet Fra utdanning til jobb er beregnet på alle elever i videregående skole, innen både yrkesfaglig utdanning og studieforberedende programområder. Hensikten med programmet, som er praktisk rettet, er å gjøre elevene bedre rustet til å søke jobber. Det legges spesielt vekt på at hver enkelt elev skal oppnå økt selvinnsikt gjennom å bli bedre kjent med egne interesser, ferdigheter og verdier. 

Les mer om programmet her.

2014 - fra utdanning til jobb, illustrasjonsbilde