Frist for avvikling av Ungdomsbedriften

Agder · 06.juni 2014

Det å ha drevet Ungdomsbedrift blir mer og mer verdsatt av aktører i arbeidslivet. Mange legger vekt på akkurat dette når de skal ansette nye folk. En attest fra jobben en har gjort i Ungdomsbedriften er derfor verdifull å ha på sin CV.

Hvordan en avvikler Ungdomsbedriften trinn for trinn finner dere i UB-løypa, punkt 32. 

Sletteskjema og referat fra avsluttende generalforsamling sendes til Brønnøysundregisteret, les mer om dette i UB-løypa punkt 32.10. Her finner dere også eksempel på ferdig utfylt sletteskjema. 

For at elevene i Ungdomsbedriften skal motta attest fra Ungt Entreprenørskap stilles det to krav:
1) Ungdomsbedriften må være ferdig registrert i Brønnøysundregistrene med et organisasjonsnummer.
2) Ungdomsbedriften må sende inn årsrapport og revisjonsberetning til UE Agder, les mer om dette i UB-løypa punkt 30. Frist for innsending er 6. juni

Innsending av årsrapport kan gjøres på to måter:
1) Logg deg inn på bedriftens egen side  www.ue.no, velg satus "Avvikling pågår" og last opp årsrapporten elektronisk.
2) Send årsrapporten per post til UE Agder, Tordenskjoldsgate 65, Postboks 513, 4605 Kristiansand.

Ungdomsbedrifter som av spesielle grunner ønsker å søke om å videreføre organisasjonsnummer ett ekstra år, sender søknad med begrunnelse til Agder@ue.no innen 10. juni.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål, vi hjelper dere gjerne.