Frist for innlevering av årsrapport for Ungdomsbedrifter

Agder · 03.juni 2013

Det å ha drevet Ungdomsbedrift blir mer og mer verdsatt av aktører i arbeidslivet. Mange legger vekt på akkurat dette når de skal ansette nye folk. En attest fra jobben en har gjort i Ungdomsbedriften er derfor verdifull å ha på sin CV.

Hvordan en avvikler ungdomsbedriften trinn for trinn finner dere i UB-løypa  her, punkt 32.
NB! Nytt for året er at Brønnøysundregistrene sender ut et varsel til alle bedriftene om å avslutte bedriften. Bedriftene fyller ut sletteskjema og sender skjemaet og referat fra avsluttende generalforsamling til Brønnøysundregistrene, se punkt 32.10 i UB-løypa.

For at elevene i Ungdomsbedriften skal motta attest fra Ungt Entreprenørskap stilles det to krav:
1) Ungdomsbedriften må være ferdig registrert i Brønnøysundregisterene med et organisasjonsnummer.
2) Ungdomsbedriften må sende inn en årsrapport. Frist for innsending av årsrapport er 3. juni.

Innsending av årsrapport kan gjøres på to måter:
1) Logg deg inn på bedriftens egen side  www.ue.no, velg satus avvikling pågår og last opp årrsrapporten elektronisk i PDF-format.
2) Send årrsrapporten til oss per post. Adresse: Ungt Entreprenørskap Agder, Tordenskjoldsgate 65, Postboks 513, 4605 Kristiansand.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål, vi hjelper dere gjerne.