Innovasjonscamp Energi for fremtiden, Risør videregående skole

Agder · 07.januar 2016

Innovasjonscamp arrangeres i samarbeid med Enova.

Gjennom deltakelse på Innovasjonscamp "Energi for framtiden" i fylket kan en nomineres til Nasjonal Innovasjonscamp. Les mer om arrangementet her.