Innovasjonscamp Grønt og Genialt, Risør Ungdomsskole

Agder · 22.oktober - 23.oktober 2015

Grønt og Genialt er et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap og Barne- og likestillingsdepartementet som skal øke kunnskapene om etiske og miljømessige konsekvenser av forbrukervalg og større engasjement i samfunnet om løsninger som fører til et mer bærekraftig forbruksmønster. Dette gjennom fokus på redusert forbruk, ressursutnyttelse og avfallsreduksjon. Prosjektet retter seg mot ungdomsskolen. 

Her finner du ressursheftet som er laget for de som skal delta på Innovasjonscamp Grønt og genialt. Gjennom dette heftet vil vi gi deg en introduksjon til noen sentrale miljøproblemer som oppstår som følge av måten vi produserer og forbruker alle de ulike produktene vi omgir oss med hver dag, og hvordan vi behandler avfallet.

Grønt & Genialt! -prosjektet består av tre deler:

  1. Innovasjonscamp, gjennomført i samarbeid med en miljøambassadørene  
  2. Arbeid med Elevbedrift
  3. «Vis deg frem messe», fredag 20. november

På messen vil alle Elevbedrifter være representert med sine produkter/ løsninger.

Relevante leker
På siden ErDetfarlig.no kan du enkelt å sjekke hvilke miljøvirkninger et produkt har.

På siden  Miljøstatus.no kan du finne mer informasjon om avfall.