Kick-off for Ungdomsbedrifter for skolene i Kristiansandsregionen

Agder · 08.september 2015

UE Agder inviterer til Kick-off for elever og lærere som vil drive Ungdomsbedrift. Vi ønsker å lage en spennende og lærerik samling som vi håper vil gi inspirasjon til skoleåret som ligger foran. 
Noen av de som vil delta på Kick-off er Gunn Eggebø, Terje With Andersen, Nav, lærer og elever fra en av fjorårets Ungdomsbedrifter.

Gunn Eggebø er foredragsholder og prosessveileder i egen bedrift,  Mindline. På en 4 meter lang strek formidler hun gründerlivets gleder, utfordringer, oppturer og nedturer. Det hele ender i et lurt gründerverktøy som også kan være til hjelp i egen ungdomsbedrift.

2015 - Gunn Eggebø, Mindline

2015 - Mindline logo

Terje With Andersen, konsulent i  Innoventus og styeleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen deler sine erfaringer.

2015 - Terje With Andersen

 

Påmeldingsskjema finner du  her. Påmeldingsfrist er 3. september

Les mer om Ungdomsbedrift  her.

2015 - Kick-off Kristiansand

Fylkesmesse 2015. Foto: Britta Lya Damian