Regnskapskurs v/ SMSØ for UB, daglig leder og økonomiansvarlig.Arendal

Agder · 29.november 2013

Regnskapskurs for UB-elever og UB-lærere!

Ungt Entreprenørskap Agder og Samarbeid mot svart økonomi inviterer elever og kontaktlærere i Ungdomsbedrifter til dagssamling i Lyngdal, Kristiansand og Arendal. Forelesere er Pål Andreas Guthe og Per Jarle Nørholmen fra Skatteetaten. Kurset er tiltenkt økonomiansvarlig og daglig leder samt tilknyttet lærer i den enkelte bedrift.

Litt om innholdet:
- Hvorfor vi trenger regnskap
- Hvordan et regnskap er bygd opp
- Aktuelle bokførings, skatte –og avgiftsregler

Kurset vil være en blanding av teori og praktiske øvelser/oppgaver. 

Kurset vil ta for seg  ”BOKS”
hva som kreves for å føre et tilfredsstillende regnskap:
- Bilagshåndtering
- Oversiktlighet
- Kasse- og kontantregistrering
- Sluttregnskap

Kurset avholdes i Eurekabygget 4. etg. Kystveien 2 Arendal.
Tid: 09.00 - 14.30

Kurset er gratis.
Husk matpakke!

Påmeldingsskjema finner dere her
Påmeldingsfrist 14. nov.