Regnskapskurs v/SMSØ for UB daglig leder og økonomiansavarlig. Lyngdal

Agder · 27.november 2013

Regnskapskurs for UB-elever og UB-lærere!

Ungt Entreprenørskap Agder og Samarbeid mot svart økonomi inviterer elever og kontaktlærere i Ungdomsbedrifter til dagssamling i Lyngdal, Kristiansand og Arendal. Forelesere er Pål Andreas Guthe og Per Jarle Nørholmen fra Skatteetaten. Kurset er tiltenkt økonomiansvarlig og daglig leder samt tilknyttet lærer i den enkelte bedrift.

Litt om innholdet:
- Hvorfor vi trenger regnskap
- Hvordan et regnskap er bygd opp
- Aktuelle bokførings, skatte –og avgiftsregler

Kurset vil være en blanding av teori og praktiske øvelser/oppgaver.

Kurset vil ta for seg  ”BOKS” hva som kreves for å føre et tilfredsstillende regnskap:
- Bilagshåndtering
- Oversiktlighet
- Kasse- og kontantregistrering
- Sluttregnskap 

Kurset avholdes i lille kinosal Lyngdal
Klokken 09.00 - 14.30

Kurset er gratis.
Husk matpakke!

 

Påmeldingsskjema finner dere her.
Påmeldingsfrist 14. november.