Sjef i eget liv!

Agder · 01.mars - 31.mars 2020

Sjef i eget liv

Bakgrunn:

"Sjef i eget liv" er et gratis program for videregående skoler i Agder, hvor elvene blir satt i ulike valgsituasjoner som synliggjør konsekvenser av egne valg knyttet til utdannings-og karriereveier og deres personlige økonomi. Programmet gir elevene en forståelse av at valg de gjør allerede i dag, har stor betydning for mulighetene deres senere i livet. Hvis de ser for seg at de en gang skal kunne kjøpe seg en egen bolig, er det nødvendig å ha et bevisst forhold til egen økonomi og se verdien av langsiktig sparing. 

Sjef i eget liv er bygget opp rundt en digital plattform utviklet av Finans Norge i samarbeid med Husbanken og NAV. Plattformen viser hvordan forbruksvalg påvirker på mulighetene for å spare opp egenkapital til boligkjøp. 

Vi tilbyr gratis gjennomføring med eksterne veiledere fra Sparebanken Sør 

KLIKK HER FOR PÅMELDING
 
KLIKK HER FOR VIDEO

Praktisk:

  • "Sjef i eget liv" tilbys hele skoleåret og påmeldinger mottas fortløpende. Helt supert om bestillingene blir lagt minimum 2. uker frem i tid. 
  • Programmet gjennomføres i løpet av 2 skoletimer + ca. 10 min pause. 
  • Det kreves ingen forberedelse i forkant, men det er viktig at samtlige elever har tilgang på  egen pc.
  • Lærer må være tilstede under gjennomføringen og har ansvar for generell klasseledelse.