Syretest av forretningsideer og presentasjonskurs for Ungdomsbedrifter i Vest Agder

Agder · 27.november 2015

Ungt Entreprenørskap Agder, i samarbeid med  BI Stavanger, inviterer til Syretest av forretningsideer og presentasjonskurs.

2015 - Logo BI

Tidsplan for dagen er:

Tid Hva
0915 - 0930 Oppmøte
0930 - 1130 Panelintervju
1130 - 1200 Lunsj
1200 - 1330 Presentasjonskurs

Panel fra lokalt arbeids- og næringsliv består av følgende:

Renathe W. Oma Lister Nyskaping
Vertskap/ kontoradministrator

2015 - Lister nyskapin

Karl Erik Lohr  Vekst i Lyngdal 
Daglig leder 

2015 - Vekst i Lyngdal

Håkon Handeland  Alcoa Lista 
Leder Dl - opplæring og
organisasjonsutvikling

2015 - Alcoa

Ragnhild Wiik Handelshøyskolen BI Stavanger
Direktør

2015 - BI Stavanger

Patricia Hartmann  Farsund kommune
Næringssjef

2015 - Farsund kommune

Syretesten foregår slik at ungdomsbedriften på forhånd vil få tildelt tidspunkt og eget rom hvor de møter et panel bestående av 2 fagpersoner/ repr. fra lokalt arbeids- og næringsliv med kompetanse innenfor ulike deler av forretningsutvikling. De bør samtidig være forberedt på at andre elever som deltar på dette arrangement vil være tilstede for økt læringsutbytte, når de selv ikke holder presentasjon. 

Til dette møtet forventes det at elevene har forberedt en presentasjon av egen bedrift på maks 5 minutter. Deretter er det satt av 10 minutter til dialog mellom panelet og bedriften, knyttet til bedriftens virksomhet. Hver ungdomsbedrift får møte ett panel.

Vi følger opp med betalt lunsj og Kurs i presentasjonsteknikk v/Ragnhild Wiik, direktør v/BI Stavanger.

Vi har begrenset antall plasser og vil oppmuntre dere lærere til å melde på de som er modne for en syretest.

Påmeldingsskjema finner dere her.
Påmeldingsfrist er fredag 30. oktober.

2015 - Syretest og kurs i presentasjonsteknikk