Vårt lokalsamfunn, program for elever på 5. trinn

Agder · 15.september - 19.september 2014

I en nasjonal dugnad vil representanter for SMSØ (Samarbeid Mot Svart Økonomi) stille med veiledere for gjennomføring av Vårt lokalsamfunn for 5. trinn på skoler over hele landet. 

Dersom gjennomføring 15. -19. september ikke passer for deres skole så ønsker vi å legge til rette for lokal tilpasning. Legg eventuelt inn merknad om dette som fritekst i påmeldingskjema.  

Påmeldingsskjema finner dere her

Les mer om programmet her.

2014 - vårt lokalsamfunn