"Vis deg frem messe", Grønt og Genialt, Risør Ungdomsskole

Agder · 20.november 2015

Arrangement er dessverre avlyst.

Grønt og Genialt er et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap og Barne- og likestillingsdepartementet som skal øke kunnskapene om etiske og miljømessige konsekvenser av forbrukervalg og større engasjement i samfunnet om løsninger som fører til et mer bærekraftig forbruksmønster. Dette gjennom fokus på redusert forbruk, ressursutnyttelse og avfallsreduksjon. Prosjektet retter seg mot ungdomsskolen. 

Her er ressursheftet som er laget for de som skal delta i prosjektet Grønt og genialt. Gjennom dette heftet vil vi gi deg en introduksjon til noen sentrale miljøproblemer som oppstår som følge av måten vi produserer og forbruker alle de ulike produktene vi omgir oss med hver dag, og hvordan vi behandler avfallet.

Grønt & Genialt! -prosjektet består av tre deler:

  1. Innovasjonscamp, gjennomført i samarbeid med en miljøambassadørene 22.-23. oktober 
  2. Arbeid med Elevbedrift
  3. «Vis deg frem messe»

På messen vil alle Elevbedrifter være representert med sine produkter/ løsninger.

2015 - Grønt og genialt, vis deg frem messe