Enova Innovasjonscamp, Dønski vgs.

Akershus · 12.november 2015

Innovasjonscamp er et program med fokus på kreativitet og nyskaping. I programmet gjennomfører elevene en Innovasjonscamp der de får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget er gitt av Enova SF og omhandler fremtidens energiløsninger. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.